سلام بی معرفت
جات خیلی خالیه
دلم واسه قدیما تنگ شده
ای کاش حداقل ی پیامی میدادی کثیف